Γραφή

Πληροφόρηση και υποστήριξη στα θέματα εκμάθησης γραφής, εξάσκηση γραφής και καθαρή γραφή αλλά και σε άλλα όπως δωρεάν κατέβασμα των πιο κοινών γραμματοσειρών.

Γραφή

Η έναρξη του σχολείου συνοδεύεται από υψηλά κίνητρα εκμάθησης γραφής από τους νέους μαθητές. Για αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταφέρετε να διατηρήσετε τα κίνητρα για την εκμάθηση της γραφής στο σχολείο και την τάξη. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις τα κίνητρα αυτά πρέπει πρώτα να αναπτυχθούν ή να αφυπνισθούν. Εδώ θα βρείτε υλικά που μπορεί να σας φανούν χρήσιμα.