Εκμάθηση Γραφής
Ιδέες και φύλλα εργασίας

Από τις προκαταρκτικές ασκήσεις, γραφής σύμφωνα με τα έντυπα πρότυπα έως την καλλιγραφία : Βρείτε εδώ κάποιες ιδέες για δημιουργία ασκήσεων.

Εκμάθηση Γραφής

Η γραφή είναι μια σύνθετη διαδικασία και περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από το να μάθει κανείς απλά να γράφει. Όταν τα παιδιά διδάσκονται γραφή στο σχολείο, συναντούν ένα πλήθος από προκλήσεις. Η ίδια διαδικασία περιλαμβάνει πλήθος προκλήσεων και για τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να γνωρίζουν ακριβώς ποιες ασκήσεις χρειάζονται τα παιδιά προκειμένου να μάθουν πώς να γράφουν γράμματα, λέξεις και ολόκληρα κείμενα. Το υλικό μας στόχο έχει να γίνει πηγή έμπνευσης για εσάς προκειμένου να αντιμετωπίσετε αυτή την πρόκληση.