Εξάσκηση Γραφής

Εύχρηστοι βοηθοί στην τάξη: Η άδεια οδήγησης για γραφή με στυλογράφο είναι διαθέσιμη για να την κατεβάσετε, δείτε επίσης την υποστήριξη μας για τη γραφή ροής.

Εξάσκηση Γραφής

Παρόλο το γεγονός ότι η γραφή παίζει έναν υποτακτικό ρόλο στη βαθμολόγηση στα σχολεία της Γερμανίας, μπορεί να έχει αρνητική επιρροή στο αποτέλεσμα. Τα παιδιά με κακό γραφικό χαρακτήρα έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα στο συλλαβισμό και στη δημιουργία κειμένων. Ως συνέπεια κάποιος που δεν έχει καλό γραφικό χαρακτήρα μπορεί να μετατραπεί σε όχι και τόσο καλό μαθητή. Θα θέλαμε να σας προτείνουμε υλικό για περεταίρω ανάπτυξη της επιδεξιότητας γραφής. Περιλαμβάνει πληροφορίες για το πώς να διδάξετε γραφή με πλάγια γράμματα αλλά και γενικές πληροφορίες.