Διακοσμητικός Γραφικός χαρακτήρας
Μέρος 6
Διακοσμητικός Γραφικός χαρακτήρας - Μέρος 6

Η γραμματοσειρά Picturalis δημιουργήθηκε αντλώντας έμπνευση από τον τρόπο που γράφει ο στυλογράφος Script της Pelikan. Τα γραπτά γράμματα έχουν ηλεκτρονική μορφή.

Κατέβασμα
Περισσότερο υλικό για συτό το είδος

Διακοσμητικός Γραφικός χαρακτήρας - Μέρος 6

Schönschrift
Pelikan Pictualis

"Picturalis" της Pelikan - Μέρος 4
Η γραμματοσειρά Picturalis δημιουργήθηκε αντλώντας έμπνευση από τον τρόπο που γράφει ο στυλογράφος Script της Pelikan. Τα γραπτά γράμματα έχουν ηλεκτρονική μορφή (βλ. Picturalis, μέρος 1) και είναι αποκλειστικά διαθέσιμα για λήψη στον ιστότοπο Πληροφοριών των Εκπαιδευτικών της Pelikan.