Η ιστορία της γραφής
Η ιστορία της γραφής

Σημαντική ενότητα: Το θέμα Αίγυπτος / Ιερογλυφικά. Θέλουμε να σας προτείνουμε μια προσέγγιση μέσα από ένα παιχνίδι.

Η ιστορία της γραφής

Η ιστορία της γραφής πηγαίνει πίσω μέχρι το 3.500 Π.Χ. και ξεκινά στην αρχαία Αίγυπτο. Οι άνθρωποι ξεκίνησαν να γράφουν προκειμένου να διατηρήσουν πληροφορίες σε βάθος χρόνου. Εν τω μεταξύ, οι τεχνικές άλλαξαν και η εικόνα της γραφής ανανεώθηκε πολλές φορές στη διάρκεια της χιλιετίας. Όπως και να έχει όμως, ένας λόγος ενώνει τις τεχνικές των αρχαίων πολιτισμών με τις απαιτήσεις του σήμερα: Η πληροφορίες περνάνε στις επόμενες γενιές μέσω της γραφής.