Ιστορικά Τηλεοπτικά σπότ Pelikano
Ιστορικά Τηλεοπτικά σπότ Pelikano

50 χρόνια Pelikano - ώρα για μια μικρή νοσταλγία! Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε μερικά ιστορικά τηλεοπτικά σποτ από τη δεκαετία του 1960 και του 1970.

Ιστορικά Τηλεοπτικά σπότ Pelikano

50 χρόνια Pelikano - ώρα για μια μικρή νοσταλγία! Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε μερικά ιστορικά τηλεοπτικά σποτ από τη δεκαετία του 1960 και του 1970: www.pelikano.eu

Μπορείτε να θυμηθείτε κάποιο σποτ. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, εγγυόμαστε για μερικά πολύ διασκεδαστικά λεπτά. Να έχετε ευχάριστη παρακολούθηση!