Στυλογράφος - άδεια γραφής
Το κατάλληλο εργαλείο γραφής
για κάθε βήμα στη μάθηση

Για να ολοκληρώσετε μια τάξη διδασκαλίας εκμάθησης γραφής, μπορείτε να δώσετε στους μαθητές αυτή την άδεια η οποία θα μπορούσε να είναι το τελικό βήμα.

Στυλογράφος - άδεια γραφής

Για να ολοκληρώσετε μια τάξη διδασκαλίας εκμάθησης γραφής, μπορείτε να δώσετε στους μαθητές αυτή την άδεια η οποία θα μπορούσε να είναι το τελικό βήμα.

Füllerführerschein

Δείτε πως γίνεται:

  • Η άδεια - στυλογράφου για γραφή αποτελείται από τρία μέρη:
    • Θεωρία
    • Πράξη
    • Εξέταση
  • Το περιεχόμενο της άδειας για γραφή μπορεί να βρεθεί στο τέλος αυτού του άρθρου και να εκτυπωθεί εύκολα. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να οργανώσει τις εξετάσεις μεμονωμένα (π.χ. ορισμένα τμήματα του μέρους Πράξη θα μπορούσαν να παραληφθούν, ή να προστεθούν νέα).
  • Την πραγματική άδεια μπορείτε επίσης να την κατεβάσετε στο τέλος αυτού του άρθρου.
  • Μετά την επιτυχή εξέταση των μαθητών, οι Εκπαιδευτικοί μοιράζουν τις άδειες γραφής - Στυλογράφος.Ελπίζουμε να το διασκεδάσετε!

 

1. Θεωρία

Τα διαφορετικά μέρη ενός στυλογράφου.

Η δομή ενός τυπικού στυλογράφου για αρχάριους:

 

 

 

 

2. Πράξη

Ανακάλυψη με ένα στυλογράφο.

Ο στυλογράφος μου μπορεί: να γράφει, να ζωγραφίζει, να δημιουργεί διαφορετικές γραμμές.

Το πρακτικό μέρος αποτελείται από έξι εργασίες:

Εργασία 1 +4:

Εδώ βρίσκονται διαφορετικές γραμμές και γράμματα για αντιγραφή. Ο στόχος είναι να μην γράψουν έξω από τις σημειωμένες περιοχές.

Εργασία 2 +6:
Τα σχήματα και οι αριθμοί πρέπει να συμπληρωθούν στη δεξιά πλευρά.

Εργασία 3:
Ένα κεφαλαίο W πρέπει να γραφτεί τρεις φορές στη σειρά κατά μήκος των γραμμών καθοδήγησης.

Εργασία 5:
Μόνο σε αυτό το ψηφίο η περιοχή πρέπει να είναι εντελώς χρωματισμένη, ώστε να καλύπτει κάθε εικόνα.

 

 

3. Η Εξέταση

Βιαστικός γραφικός χαρακτήρας, κοινός γραφικός χαρακτήρας και φυσικά ωραίος γραφικός χαρακτήρας.
Το ακόλουθο ποίημα περιγράφει την ιστορία του Humpty Dumpty. Γράψτε τις δύο πρώτες γραμμές σε βιαστικό (ξεχωριστό) γραφικό χαρακτήρα, τα επόμενα δύο σε κοινό γραφικό χαρακτήρας και τα δύο τελευταία σε ωραίο γραφικό χαρακτήρα.

 
Strichmännchen

Humpty Dumpty

Humpty Dumpty sat on the wall,
Humpty Dumpty had a great fall,

All of the Kings horses
and all of the Kings men,

couldn't put Humpty
together again

 

4. Η άδεια γραφής

Με επιτυχή εξέταση ανταμείβεστε με ένα στυλογράφο - άδεια γραφής από τον Δάσκαλο. Την άδεια μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Füllhalter-Führerschein