Εξάσκηση: Κουτί Opaque χρωμάτων (μέρος 2)
Εξάσκηση: Κουτί Opaque χρωμάτων ( μέρος 2 )

Το δεύτερο μέρος της σειράς μας αφορά τις λειτουργίες του κουτιού χρωμάτων Κ12

Εξάσκηση: Κουτί Opaque χρωμάτων ( μέρος 2 )

Τα πολλά χρώματα του Κ12: Μέρος 2

Το δεύτερο μέρος της σειράς μας αφορά τις λειτουργίες του κουτιού χρωμάτων Κ12.

Εύκολη και σωστή ανάμειξη

Τα δοχεία ανάμειξης στο κουτί χρωμάτων

Τα δοχεία ανάμειξης είναι χρήσιμα για την ανάμειξη των χρωμάτων του κουτιού. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγετε την ανάμειξη κατευθείαν πάνω στο χρώμα, διατηρώντας έτσι τα πρωτότυπα χρώματα καθαρά, δημιουργώντας παράλληλα το χρώμα που πραγματικά επιθυμείτε, στο καπάκι του κουτιού, διατηρώντας το πάντα καθαρό.

ΟΙ δυνατότητες ανάμειξης αναφέρονται στο καπάκι του κουτιού χρωμάτων Pelikan.

Πρώτα εκτυπώστε τις πληροφορίες της Pelikan για την ανάμειξη , κόψτε και τοποθετείστε στο καπάκι του κουτιού χρωμάτων.

Δυνατότητες ανάμειξης για το κουτί opaque χρωμάτων της Pelikan (Δεκέμβριος 2003)

Συμπληρωματικά χρώματα


Τα συμπληρωματικά χρώματα υποδεικνύονται με το κόκκινο βέλος.

Η μεγαλύτερη αντίθεση που γνωρίζουμε είναι αυτή μεταξύ του λευκού και του μαύρου χρώματος. Αντιθέσεις όμως υπάρχουν και μεταξύ των άλλων χρωμάτων. Αυτές οι αποκαλούμενες συμπληρωματικές αντιθέσεις είναι ισχυρότερες ανάμεσα στα χρώματα που βρίσκονται το ένα απέναντι από το άλλο στο τροχό των χρωμάτων, π.χ. το πράσινο είναι συμπληρωματικό του magenta. Τα συμπληρωματικά χρώματα του τροχού των χρωμάτων σημειώνονται με ένα βέλος. Εδώ μπορείτε να δείτε περισσότερα για τις συμπληρωματικές αντιθέσεις:

Πληροφορίες για τα συμπληρωματικά χρώματα και αντιθέσεις (χειμώνας 2002)

Φωτίζοντας και σκουραίνοντας

Τα Opaque λευκό και μαύρο είναι σημαντικά προκειμένου να φωτίσετε και να σκουρύνετε ένα χρώμα.

ΤΟ κουτί χρωμάτων της Pelilkan περιέχει το μαύρο χρώμα και ένα σωληνάριο λευκού. Όλα τα χρώματα μπορούν να φωτίσουν ή να σκουρύνουν με αυτά. Θα βρείτε παραδείγματα στο αρχείο για κατέβασμα:

Φωτίζοντας και σκουραίνοντας