θεωρία των Opaque χρωμάτων
θεωρία των  Opaque χρωμάτων

Εδώ θα βρείτε τη συλλογή μας για τη θεωρία των opaque χρωμάτων περιλαμβανομένων μαθημάτων διδασκαλίας

θεωρία των Opaque χρωμάτων

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μάθημα που να καλύπτει τις ανάγκες του κεντρικού θέματος, είναι απαραίτητη η ορολογία των βασικών και δευτερευόντων χρωμάτων. Τα opaque χρώματα της Pelikan καλύπτουν αυτή την ανάγκη. Η Pelikan διαθέτει το κουτί χρωμάτων Κ12 που περιλαμβάνει τη θεωρία των χρωμάτων ως συνολική ιδέα και βοηθάει στη διδασκαλία του χρωματισμού. Όλα τα αυλικά που απαιτούνται θα τα βρείτε εδώ.