Γενικές πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες

Η εισαγωγή στη θεωρία χρωμάτων από το μοντέλο εκτυπωμένων χρωμάτων, περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα βοηθήματα

Γενικές πληροφορίες

Η Pelikan διαθέτει το κουτί χρωμάτων Κ12 που περιλαμβάνει τη θεωρία των χρωμάτων ως συνολική ιδέα και βοηθάει στη διδασκαλία του χρωματισμού. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τη συλλογή υλικών για τη θεωρία των opaque χρωμάτων

Βασικά χρώματα του μοντέλου CMYK

Βασισμένο στον κανονισμό DIN no. 5023 ο οποίος ισχύει από το 1989 )το κουτί χρωμάτων Κ12 περιέχει τρία βασικά χρώματα Μπλε Cyan, Κόκκινο Magenta, Κίτρινο – Yellow και Μαύρο – black.
Βασισμένος στους σύγχρονους υπολογιστές και την τεχνολογία εκτύπωσης, (CMYK color model), ο κανονισμός DIN 5023 έχει καθορίσει 12 χρώματα στο κουτί opaque χρωμάτων – ακόμη και στα βασικά χρώματα Μπλε Cyan, Κόκκινο Magenta και Κίτρινο.
Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μάθημα που να καλύπτει τις ανάγκες του κεντρικού θέματος, είναι απαραίτητη η ορολογία των βασικών και δευτερευόντων χρωμάτων.
Τα opaque χρώματα της Pelikan καλύπτουν αυτή την ανάγκη.
Με αυτό τον τρόπο από τη μία καλύπτονται οι ανάγκες του κεντρικού θέματος και από την άλλη, λόγο του μοντέλου CMYK, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναμείξουν όλες τις αποχρώσεις και να έχουν πραγματικά αποτελέσματα.
Επιπλέον, υπάρχει άμεση συσχέτιση με την πραγματικότητα ( π.χ. τις εκτυπώσεις του εκτυπωτή )