Πείραμα:
Οπτικά Εφέ
Πείραμα: Οπτικά Εφέ

Μια επίπεδη επιφάνεια μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται τρισδιάστατα, όταν τοποθετείται το χρώμα. Στο παράδειγμά μας, οι περιοχές είναι φωτεινές από τη μία πλευρά και σκοτεινές, από την άλλη. Ο κύκλος στην αριστερή πλευρά φαίνεται να είναι πιο κοντά και ο κύκλο στη δεξιά πλευρά πιο μακριά. Δοκιμάστε το μόνοι σας και θα εκπλαγείτε!

Κατέβασμα
Περισσότερο υλικό για συτό το είδος

Πείραμα: Οπτικά Εφέ

Μια επίπεδη επιφάνεια μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται τρισδιάστατα, όταν τοποθετείται το χρώμα. Στο παράδειγμά μας, οι περιοχές είναι φωτεινές από τη μία πλευρά και σκοτεινές, από την άλλη. Ο κύκλος στην αριστερή πλευρά φαίνεται να είναι πιο κοντά και ο κύκλο στη δεξιά πλευρά πιο μακριά. Δοκιμάστε το μόνοι σας και θα εκπλαγείτε! Δοκιμάστε αυτό το πείραμα με τους μαθητές σας. Κατεβάστε τα πρότυπα εδώ και χρωματίστε τα ανάλογα.


Ο κύκλος στην αριστερή πλευρά φαίνεται να είναι πιο κοντά από ό, τι αυτός στη δεξιά πλευρά.

Οδηγίες χρωματισμού

Το πλαίσιο στην αριστερή πλευρά θα πρέπει να είναι βαμμένο με τα χρώματα που γίνονται φωτεινότερα προς τα μέσα και το πλαίσιο στη δεξιά πλευρά το αντίστροφο. Στην αριστερή πλευρά ο κύκλος παραμένει λευκός και στη δεξιά πλευρά ο κύκλος θα πρέπει να είναι μαύρος.

Τι γίνεται εδώ πέρα;

Ένα χρώμα φαίνεται να είναι πιο κοντά όταν εφιστάται η προσοχή σε αυτό με αυτό τον ιδιαίτερο τρόπο. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές με τις έντονες χρωματικές αντιθέσεις μαύρου και άσπρου αλλά το αποτέλεσμα μπορεί επίσης να δημιουργηθεί με άλλους συνδυασμούς χρωμάτων. Όσο πιο μεγάλες οι διαβαθμίσεις χρωμάτων, τόσο ισχυρότερο είναι το τρισδιάστατο αποτέλεσμα.