Αίγυπτος / Ιερογλυφικά
Αίγυπτος / Ιερογλυφικά

Παρουσίαση της Αιγύπτου και των ιερογλυφικών μέσα από ένα παιχνίδι, με τη χρήση του προτύπου γραμματοσειράς της Pelikan, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε.

Αίγυπτος / Ιερογλυφικά

Στα γενικά μαθήματα υπάρχουν όχι μόνο οι πυραμίδες αλλά και απλά παιχνίδια με τα οποία διασκέδαζαν στο παρελθόν. Η Αίγυπτος πρωταγωνιστεί ως ένα διεπιστημονικό θέμα: Οι ρίζες της μοντέρνας γραφής, φτάνουν στην εποχή της αρχαίας Αιγύπτου. Η Pelikan προσφέρει μια συναρπαστική εικόνα για το πώς προέκυψε η γραφή και σας προσκαλεί σε ένα ‘’ ταξίδι γραφής’’ στο οποίο θα ασχοληθείτε με τα ιερογλυφικά μέσα από ένα παιχνίδι.