Μάθετε από τα λάθη σας
Μάθετε από τα λάθη σας

 Τα λάθη είναι μέρος της διαδικασίας μάθησης.

Μάθετε από τα λάθη σας

Τα λάθη είναι μέρος της διαδικασίας μάθησης. Τραβώντας την προσοχή του/της σε ένα λάθος που έχει κάνει κάθε φορά είτε αναγκάζοντάς τον / την να ασκήσει κάτι συγκεκριμένο μέχρι αυτός / αυτή να το μάθει, το παιδί σας δεν θα μάθει σίγουρα από τα λάθη του / της. Δεν είναι μόνο τα παιδιά που κάνουν λάθη, είναι και οι γονείς επίσης. Τα παιδιά θα ρωτήσουν το συντομότερο ορισμένα πράγματα που τους φαίνονται ασαφή. Σε αυτές τις περιπτώσεις το παιδί σας θα σας ζητήσει την υποστήριξη και τη διαβεβαίωσή σας. Όσα περισσότερα ξέρει ένα παιδί για τα μικρότερα βήματα προόδου, τόσο περισσότερο αυτός / αυτή θα μάθουν να αντιμετωπίζει τα λάθη. Παρακινήστε τα παιδιά σας να αναγνωρίσουν τα λάθη τους και να υποστηρίξτε τα στη διόρθωση τους.