Ρυθμίσεις - Manage-cookies

Παρακαλούμε επιλέξτε ποια cookie μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή η ιστοσελίδα. ΟΙ ρυθμίσεις που επιλέξατε μπορούν να αλλάξουν όποτε το επιθυμείτε μέσω του link cookies-settings στο τέλος αυτής της σελίδας.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη βασική λειτουργία της ιστοσελίδας.

Αν δεν επιθυμείτε τη λήψη αυτών των cookies, απενεργοποιήστε τη λήψη τους στο www.pelikan.com στις ρυθμίσεις του browser σας. Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανών τμήματα της ιστοσελίδας να μην λειτουργούν σωστά.

Επιτρεπόμενα χαρακτηριστικά:

 • Επιτρέπει το ασφαλές login
 • Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις των cookies
 • Αποθηκεύει την κάρτα
 • Συμμετοχή σε κληρώσεις και προωθητικές ενέργειες

Παραδείγματα για μη μόνιμα χαρακτηριστικά:

 • Ανώνυμη στατιστική συλλογή των σελίδων που επισκεφτήκατε
 • Ανώνυμη συλλογή των επιλεγμένων στοιχείων στην ιστοσελίδα μας για τη βελτίωση των παροχών μας.

Cookies με αυτή τη ρύθμιση

 • JSESSIONID: Session Cookie.
  Αυτό το cookie υπάρχει μόνο για τη διάρκεια της Online επίσκεψης σας. Κλείνοντας τον browser σας, τελειώνει η επίσκεψη σας.
 • cpc: Permanent cookie.
  Αυτό το cookie υπάρχει για τη χρονική περίοδο ενός έτους και αποθηκεύει τις ρυθμίσεις των cookies.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη βασική λειτουργία της ιστοσελίδας και επιπλέον μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για στατιστικούς λόγους από τις σελίδες που επισκέπτεστε.

Επιτρεπόμενα χαρακτηριστικά:

 • Καθιστά εφικτή την ασφαλή σύνδεση
 • Αποθήκευση των ρυθμίσεων cookies
 • Αποθήκευση κάρτας
 • Συμμετοχή σε κληρώσεις και προωθητικές ενέργειες
 • Ανώνυμη συλλογή στατιστικών των επισκεπτόμενων σελίδων

Παραδείγματα για μη μόνιμα χαρακτηριστικά:

 • Ανώνυμη στατιστική συλλογή των επιλεγμένων στοιχείων στην ιστοσελίδα μας για τη βελτίωση των παροχών μας.

Cookies με αυτή τη ρύθμιση

 • JSESSIONID: Session Cookie.
  Αυτό το cookie υπάρχει μόνο για τη διάρκεια της Online επίσκεψης σας. Κλείνοντας τον browser σας, τελειώνει η επίσκεψη σας.
 • cpc: Permanent cookie.
  Αυτό το cookie υπάρχει για τη χρονική περίοδο ενός έτους και αποθηκεύει τις ρυθμίσεις των cookies.
 • _ga: Permanent cookie.
  Αυτό το cookie υπάρχει για τη χρονική περίοδο δύο ετών και συλλέγει ανώνυμες πληροφορίες για στατιστικούς σκοπούς από τις σελίδες που επισκεφθήκατε.
 • _gat: Temporary cookie.
  Αυτό το cookie υπάρχει για 10 λεπτά και χρησιμοποιείται από το analysis software.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη βασική λειτουργία της ιστοσελίδας και επιπλέον μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για στατιστικούς λόγους από τις σελίδες που επισκέπτεστε.

Επιτρεπόμενα χαρακτηριστικά:

 • Επιτρέπει το ασφαλές login
 • Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις των cookie
 • Αποθηκεύει την κάρτα
 • Συμμετοχή σε κληρώσεις και προωθητικές ενέργειες
 • Ανώνυμη στατιστική συλλογή των σελίδων που επισκεφτήκατε
 • Ανώνυμη συλλογή των επιλεγμένων στοιχείων στην ιστοσελίδα μας για τη βελτίωση των παροχών μας.

Cookies με αυτή τη ρύθμιση

 • JSESSIONID: Session Cookie.
  Αυτό το cookie υπάρχει μόνο για τη διάρκεια της Online επίσκεψης σας. Κλείνοντας τον browser σας, τελειώνει η επίσκεψη σας.
 • cpc: Permanent cookie.
  Αυτό το cookie υπάρχει για τη χρονική περίοδο ενός έτους και αποθηκεύει τις ρυθμίσεις των cookies.
 • _ga: Permanent cookie.
  Αυτό το cookie υπάρχει για δύο έτη και συλλέγει ανώνυμες πληροφορίες για στατιστικούς λόγους από τις σελίδες που επισκέπτεστε.
 • _gat: Temporary cookie.
  Αυτό το cookie υπάρχει για 10 λεπτά και χρησιμοποιείται από το analysis software.
 • _gat_inPage: Temporary cookie.
  Αυτό το cookie υπάρχει για 10 λεπτά και συλλέγει ανώνυμες πληροφορίες για στατιστικούς λόγους από τις σελίδες που επισκέπτεστε.