Υπογραμμιστης 490
με περιστρεφόμενο καπάκι
Ο Υπογραμμιστης 490 από την Pelikan

Ο Υπογραμμιστης 490 από την Pelikan έχει ένα περιστρεφόμενο καπάκι για εύκολο άνοιγμα και μια ειδική μύτη σε τρία πλάτη.

Υπογραμμιστης 490

Ο Υπογραμμιστης 490 από την Pelikan έχει ένα περιστρεφόμενο καπάκι για εύκολο άνοιγμα και μια ειδική μύτη σε τρία πλάτη. Η ζώνη λαβής του Υπογραμμιστη 490 εγγυάται άνεση στη χρήση.