μετατροπέας
για όλους τους στυλογράφους Pelikan
Ο μετατροπέας της Pelikan

Ο Μετατροπέας της Pelikan μετατρέπει ένα στυλογράφο αμπούλας σε εμβόλου και χρησιμοποιείται για το γέμισμα στυλογράφων από φυάλη.

μετατροπέας

Μετατρέπει μια πένα αμπούλας σε εμβόλου.

Για όλες τις πένες Pelikan με μηχανισμό αμπούλας και πολλές άλλες μάρκες.

 

Made in Germany