Πηλοί Μοντελοποίησης
Για τα παιδιά, τους μαθητές και
χειροτέχνες από χόμπι
Οι πηλοί μοντελοποίησης για χειροτεχνία κατασκευασμένος από Pelikan

Ποιοτικοί πηλοί μοντελοποίησης από την Pelikan για τα παιδιά, τους μαθητές και χειροτέχνες από χόμπι.