Μαρκαδόροι
Colorella® and Super formy®
Ο μαρκαδόρος της Pelikan

Ο μαρκαδόρος της Pelikan έρχεται σε μια ποικιλία από φωτεινά χρώματα και είναι κατάλληλος για το σχολείο, καθώς και για τις μελέτες και για τους καλλιτέχνες από χόμπι.

Μαρκαδόροι

Ο μαρκαδόρος της Pelikan έρχεται σε μια ποικιλία από φωτεινά χρώματα και είναι κατάλληλος για το σχολείο, καθώς και για τις μελέτες και για τους καλλιτέχνες από χόμπι.