Ξυλομπογιές
Χρώμα κορμού ίδιο με το χρώμα
της μύτης.
Οι ξυλομπογιές  της Pelikan

Οι ξυλομπογιές της Pelikan εγγυώνται μια ομαλή εφαρμογή εξωτερικό τους χρώμα αντιστοιχεί με το χρώμα της μύτης. Σε διαφορετικά μεγέθη συσκευασίας.

Ξυλομπογιές

Οι ξυλομπογιές της Pelikan εγγυώνται μια ομαλή εφαρμογή εξωτερικό τους χρώμα αντιστοιχεί με το χρώμα της μύτης. Σε διαφορετικά μεγέθη συσκευασίας.