Κόλληση και Διόρθωση
blanco® και πολλά ακόμη
Κόλληση και διόρθωση με προϊόντα της Pelikan

Κολλήστε και διορθώστε γρήγορα και εύκολα με γόμες, διαγραφείς μελάνης και διαφορετικά είδη κόλλας από τοο οίκο της Pelikan.