Σελιδοδείκτης 136
Ιδανικοί για σήμανση βιβλίου
Οι Σελιδοδείκτες 136 της Pelikan

Οι Σελιδοδείκτες 136 της Pelikan δείχνουν σελίδες και διαιρούν έγγραφα. Είναι εγγράψιμοι και μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να αφήνουν ίχνη. Περιλαμβάνει 50 Σελιδοδείκτες σε ένα χρώμα και 40 Σελιδοδείκτες σε 2 χρώματα.

Σελιδοδείκτης 136

  • Για να σημειώνετε και να χωρίζετε σελίδες
  • Για να βρίσκετε κέιμενα εύκολα και γρήγορα
  • Όλοι οι σελιδοδείκτες είναι εγγράψιμοι