Praca domowa
Pomagaj w pracy domowej

Nie zachowuj się jak nadzorca, zamiast tego pokaż dziecku, że jesteś zainteresowany tematami, którymi w danej chwili zajmuje się w szkole.

Pomagaj w pracy domowej

Szczególnie w początkowym okresie poświęcaj dużo czasu na pomoc dziecku w pracy domowej. Nie zachowuj się jak nadzorca, zamiast tego pokaż dziecku, że jesteś zainteresowany tematami, którymi w danej chwili zajmuje się w szkole.

Dobrym momentem na pomoc jest czas po obiedzie podczas dostatecznej przerwy. Praca domowa powinna być odrabiana zawsze o tej samej porze dnia (rutynowy charakter).

Szczególnie uczniowie szkół podstawowych nie są w stanie dobrze się skupić przez dłuższy okres czasu. Z tego powodu nie powinni odrabiać pracy domowej w godzinach wieczornych lub po dłuższej popołudniowej przerwie na zabawę. Dziecko będzie chętne i zmotywowane aby odrobić swoją pracę domową tylko gdy jest wypoczęte. Daj dziecku wystarczająco dużo czasu na odrabianie pracy domowej.

Upewnij się, że ma do tego odpowiednie warunki. Należy zadbać o ergonomiczne miejsce do siedzenia i dostateczne oświetlenie, a przede wszystkim spokój i czystość, aby dziecko nie było rozpraszane.

Tylko wyjątkowo polecaj dziecku poprawiać ćwiczenie. Będzie musiało się nauczyć decydować samo, czy ćwiczenie jest już gotowe. Wszak w szkole samo będzie musiało tłumaczyć swoje zdanie przed nauczycielem. Czasami obciążenie pracą domową wydaje się zbyt duże. Jeśli dziecko wydaje się być tym przytłoczone, zgłoś to jego nauczycielowi.