Lär av dina misstag
Lär av dina misstag

Att göra misstag är en del av lärandet.

Lär av dina misstag

Att göra misstag är en del av lärandet. Genom att dra ditt barns uppmärksamhet till ett misstag som han/hon gör varje gång eller att träna något upprepade gånger tills det blir rätt. Då kommer ditt barn säkerligen inte att lära sig av sina misstag. Det är inte bara barnen som gör misstag, utan även föräldrarna. Barnen kommer att ställa frågor så fort något speciellt verkar oklart för dem. Det är i dessa situationer som ditt barn kommer att be dig om stöd och uppmuntran. Ju mer beröm ett barn får, om så bara för minsta framsteg, ju bättre kommer han/hon att kunna hantera misstag. Motivera ditt barn att känna igen sina misstag och uppmuntra honom/henne att korrigera dem.