Läxor
Hjälp med läxor

Se inte dig själv som en övervakande funktion, utan visa ditt barn att du är intresserad av det ämne som han/hon förtillfället arbetar med i skolan.

Hjälp med läxor

Ta dig tid att hjälpa ditt barn med hans/hennes läxor, framför allt i början. Se inte dig själv som en övervakande funktion, utan visa ditt barn att du är intresserad av det ämne han/hon förtillfället arbetar med i skolan.

En bra tidpunkt är efter middagen och efter en tillräckligt lång paus. Läxor bör göras vid samma tidpunkt på dagen (så det blir rutin).

Framförallt har lågstadieelever svårt att koncentrera sig över en längre tid. Av denna anledning, bör läxor aldrig göras sent på kvällen eller efter en längre lekstund på eftermiddagen. Först efter att ditt barn har fått vila kommer han/hon vara villig och motiverad till att göra sina läxor. Ge ditt barn tillräckligt med tid för att göra sina läxor.

Se till att han/hon har en lämplig arbetsyta. De ska ha en ergonomisk stol, ha tillräckligt med ljus, och framförallt, befinna sig på ett lugnt ställe där det är rent, så ditt barn inte blir distraherat.

Låt det bara bli undantagsfall då ditt barn behöver skriva om en övning. Ditt barn måste lära sig att bestämma själv om en övning är färdig eller inte. För i skolan måste han/hon trots allt själv förklara framför läraren på egen hand. Ibland kan arbetsbördan verka vara högre än förväntat. Om ditt barn verkar överöst, vänd dig till hans/hennes lärare för hjälp.