Calculation of Times

truehttps://www.pelikan.com/pulse/Pulsar/tr_TR.FWI.displayShop.255910./calculation-of-timeshttps://www.pelikan.com/pulse/Pulsar/tr_TR.FWI.displayShop.255910./calculation-of-timestr_TRCalculation of TimestrueCalculation of Timesexclusive-text-background
Ürün tanıtım
Bilgiler ve rakamlar

Calculation of Times

İlerlediği sürece, zamanı bölüp ölçmek, insanoğlunun her zaman doğayı gözlemleyerek yapmaya odaklandığı bir şey olmuştur. Güneşin hareketi ve ayın farklı dönemleri gibi astronomik olayların zamanları, peryodik oluşum döngülerine sahip olmalarından dolayı, daha kesin biçimde ölçülebilmektedirler.

Atalarımız, bu gök olaylarından yola çıkarak, yıl, ay, gün ve saati hesaplayabilmişlerdir. Farklı mevsimleriyle bir yıl, dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinden hesaplanmıştır. Bir ay, ayın dünya etrafındaki hareketine ve ayın farklı şekiller aldığı dönemlere göre belirlenmiştir. Dünyanın kendi etrafındaki bir dönüşe ve belirli gece-gündüz değişimine ise bir gün denmiştir. Tarihin daha sonraki dilimlerinde, güneşten yararlanılarak bir gün saat ve dakikalara bölünmüştür.

Tarihin ilk dönemlerinde, tarıksal alanlarda, güklerle ilgili bilgi hayatta kalabilmek için elzemdi. Daha sonraki zamanlarda insanoğlunun zamanı daha kesin biçimde ölçebilmesi sayesinde, nesiller arasındaki ve kenid çağlarındaki yerlerini tam olarak belirleyebilmişlerdir. Günümüzde, zamanın parçalara ayrılarak ölçülmesi günlük işlerimizi belirlemede en gerekli şeylerdendir. Bu şekilde zamanın hesaplanması, hayatımızı düzenleyebilmemizi ve iş günlerimizi yapılandırabilmemizi sağlamaktadır. Geleceği de ancak doğru bir zaman- ölçüm anlayışıyla planlayabiliriz.

"Calculation of Times" serisiyle Pelikan, insanlık tarihindeki bu önemli kazanımı anmaktadır. Zamana bağımlı olmayan zerafeti ve müstesna işlevselliği ile harikulade bir işçiliğe sahip bu Pelikan dolmakalem serisi yıl boyunca sizin seçkin ve değerli dostunuz olacak.

İnsanoğlu, ayın dünya etrafında 30 günden biraz az süren yörüngesinden yararlanarak bir yılı oniki aya bölmüştür. Ayın güneşle aydınlanan hep aynı tarafı dünyadan görülmektedir. Ayın ve güneşin kendi ve birbirlerine nispeten aldıkları farklı konumlara göre ayın değişen görünümleri bize ulaşmakta. Ayın dört ana dönemi olan, yeniay, ilk dördün, dolunay ve son dördün halleri Pelikan’ın bu serideki dolmakalemlerinin kapağına kabartma ile işlendi.

Eski zamanlarda Babilliler ve Yunanlılar, güneşin gökyüzündeki konumunu kullanarak ilk güneş saatini yaptılar. Gölgesi saatin yüzeyine düşen dikey konumda bir çubuk sayesinde sadece bir-iki dakika yanılmayla zamanı ölçebiliyorlardı.

Pelikan bu serinin dolmakalemlerinin kapağının üzerine işte onbir saat işareti olan bu güneş saatini işledi. Onikinci saat ise, aynı zamanda güneş saatinin çubuğunun gölgesini sembolize eden kalemin tokasının alt kısmına işlenmiş bir kabartma ile gösterilmekte.

Eski gelişmiş medeniyetler bir yıllık döngüyü resimlerle göstermeyi seviyorlardı. Her ayı, mevsimine göre uygun bir etkinlik veya olayla temsil ediyorlardı. Pelikan’ın bu dolmakalem serisinde Orta Çağın başlarına ait bir döngü kullanıldı. Tohum ekmek, hasat kaldırmak ve doğal ürünleri kullanmak bu eski takvimleri ya da ayları resmediyordu. Bu resimlerde, bitkilerdeki mevsimsel değişim de farkedilebilmektedir.

Bugün dünyanın bir çok yerinde Gregorian takvim kullanılmaktadır. Bir çok takvim değişikliği yapılmasından sonra, 16. Yüzyılda zamanı en doğru biçimde gösterebilmesinden dolayı Papa 13. Gregory’nin ismini taşıyan bu takvim kabul edildi.

Yazı yazarken nazenin bir zerafetin oluşmasına önem veriyorsanız, üzerinde kabartmalı güneş deseninin bulunduğu, üstün kaliteli 18 ayar altın uçta kendini gösteren özenli işçiliği kesinlikle takdir edeceksiniz. Kalemin ana gövdesi üzerinde Orta Çağda günlük hayatta kullanılan takvim temaları görülmekte. Bu temalar, rutenyumla kaplı siyah metal gövde üzerine, ince ayrıntılarına ve filigran desenlerine sadık kalınarak özenle işlendi ve daha sonra altınla kaplandı.

Mürekkep dolum kısmına işlenen seri numarası, bu serinin her bir dolmakalemini eşsiz bir kolleksiyon parçası olarak belirlemekte. Pelikan bu rakipsiz dolmakalem serisinden, Roma’nın kuruluşundan 760 yıl sonra, Hz. İsa’nın doğumuyla başlayan Roma takvimi anısına sadece 760 tane üretti.

"Calculation of Times" dolma kalemi 2008 yılında sınırlı sayıda ve 760 adet üretildi.

Daha fazla bilgi

Özel Ambalaj

Temaya uygun ayrıntılı şekilde işlenmiş uç

Güzel yazı haber bültenine abone olun

Pelikan güzel yazı ürünleri ile ilgili bütün yeniliklerden haberdar etmemizi ister misiniz?

Çok kolay! Aşağıdaki bültenimize abone olun, haberleri ve olayları size bilgilendireceğiz.

Eposta adresiniz sadece bültenler için kullanılacak ve herhangi bir üçüncü kişi/kurum ile paylaşılmayacaktır.