Toledo®

Gelenekçi bir dolma kalem. Yüksek dereceli metalden gövde el ile oyulmuş bir süse sahiptir ve detaylı bir kakmacılık tekniği ile yapılmıştır.