Classic Özel Seriler

Bu seri, basmalı bir dolma kalemin dahili parçalarına cezbedici bir ışıltı verir. Bu dolma kalemlerin şeffaf gövdeleri koleksiyonumuza zıtlık oluştururken, aynı zamanda bütünlük de getirir.