Visit a different Pelikan website:
 
 

Hållbarhet

Pelikan – Ett märke för livet

Pelikan står för överlägsen kvalitet och ansvar, utvecklat under många år av märkestradition.

 

 

Upphandling & Produktion

Vår miljömedvetenhet börjar med inköp av råvaror. Förutom att uppfylla internationella och Europeiska standarder, måste dessa inte bara uppfylla de fastställda gränsvärdena utan alltid överträffa dem där så är möjligt.

 

 

Logistik & Transport

Speciella regler gäller när vi väljer våra logistik partners – de måste leva upp till våra höga krav på miljö, säkerhet och ansvar.

 

 

Produkter

Pelikan produkter är kända världen över och representerar enastående kvalitet, säkerhet och sympati. Över 1500 Pelikan anställda världen över är dedikerade att försäkra att dessa höga standarder uppfylls.

 

 

Förpackning

På Pelikan betyder förpackning och emballage utveckling mer än att bara skydda produkten.

 

 

Hållbarhet

Återvinning

„Reduce – Reuse – Recycle“ är Pelikan’s motto för att minska avfall. Målet är att utnyttja avfall på ett förnuftigt och ansvarsfullt sätt och återanvända det för ett nytt ändamål.

I vår Pelikan återvinningscentral kontrollerar vi tomma tonerkassetter och bläckpatroner för återanvändning och returnerar sedan dem till produktcykeln.

Vi fortsätter därmed att bidra till en minimering av antalet tomhylsor.

 

 

 

Enbart i Tyskland, känner 95%* av befolkningen till Pelikan och håller vårt traditionella varumärke högt. Förtroende, sympati och kreativitet är centrala värderingar för varumärket som utgör grunden för våra kunders lojalitet.

 

 

På dagis eller i skolan, på kontoret, på fritiden eller – den finaste formen av kommunikation – när du skriver med ett förstklassigt skrivinstrument: Pelikan produkter är pålitliga och livslånga följeslagare.

 

 

Arbetsmiljö

Vad skulle Pelikan vara utan sin personal? Varje medarbetare är en del av en större helhet.