Βιωσιμότητα

Για να διατηρήσουμε το περιβάλλον μας για τις επόμενες γενιές

Social responsibility as well as the protection and preservation of the environment are important factors in our corporate activities.

Pelikan stands for superior quality and responsibility, developed during many years of brand tradition.

Development and individuality

Pelikan is the quality brand that has accompanied people for a lifetime.

Whether in kindergarten or in everyday school life, in the office, in leisure time or - with the noblest form of communication - when writing with a high-quality writing instrument: Pelikan products are reliable companions in life.

We are able to draw on decades of experience in educational expertise and work closely together with teachers and institutes.

Pelikan’s new developments are consistently oriented towards future generations, and contribute to improving quality of life. Our goal is to provide individuals with capabilities that will enable them to actively and responsibly shape the future.

We offer teachers, parents and pupils help and inspiration. A teachers’ Portal provides teaching ideas and materials and answers questions. Parents can also find interesting tips and suggestions for optimal development of their children on the Pelikan parents’ portal.

Work

Environment

What would Pelikan be without its staff? Each employee is part of the greater whole.

The further education and development of staff is important to us, as highly-qualified staff is the most important resource of any company.

We therefore place great value on the topic of training: we provide annual training for young people in different professions in Hanover and Vöhrum.

Procurement & Production

Pelikan takes responsibility in the area of production.

Our environmental awareness starts with the procurement of raw materials. As well as fulfilling international and European standards, these must not only comply with the required limit values but always surpass them where possible.

This is just as fundamental for us as the targeted selection of suppliers and cooperation partners, and is guaranteed through intensive reception and quality controls as well as the adherence to our Ethics Code.

Our Pelikan production plants are certified to ISO 14001 worldwide, and our production processes are regularly optimized and inspected with regard to ecological aspects.

Logistics & Transport

Special standards apply when selecting our logistics partners.

They must fulfill our high requirements in respect of the environment, safety and responsibility.

The grouping of commodity flows and CO2-reduced itineraries are fundamental aspects here.

Our modern logistics center in Falkensee directly supplies national and international customers.

Procurement & Production

Pelikan takes responsibility in the area of production.

Our environmental awareness starts with the procurement of raw materials. As well as fulfilling international and European standards, these must not only comply with the required limit values but always surpass them where possible.

This is just as fundamental for us as the targeted selection of suppliers and cooperation partners, and is guaranteed through intensive reception and quality controls as well as the adherence to our Ethics Code.

Our Pelikan production plants are certified to ISO 14001 worldwide, and our production processes are regularly optimized and inspected with regard to ecological aspects.

Logistics & Transport

Special standards apply when selecting our logistics partners.

They must fulfill our high requirements in respect of the environment, safety and responsibility.

The grouping of commodity flows and CO2-reduced itineraries are fundamental aspects here.

Our modern logistics center in Falkensee directly supplies national and international customers.

Corporate policy

Our guiding principles on vision, mission and values are also the foundation for our corporate quality and environmental philosophy. From them, we have derived the following principles (excerpt):

  • We are guided by the needs of our customers, partners and people interested in our products and services.
  • We strive at all times to constantly improve all processes.
  • Constantly questioning existing solutions is the key to innovation.
  • We live up to our responsibility.

In this context, quality and environmental protection mean the following to us:

  • Meeting the needs of our customers, partners and people interested in our products and services.
  • Paying the necessary attention to everything we do.
  • The qualification and further training of all employees.
  • The constant assessment of environmental impact.
  • Meeting legal requirements.

We are also involved in improving working conditions in our global supply chain through the Pelikan Group’s membership and active participation in the Business Social Compliance Initiative (BSCI).

Every employee is familiar with this corporate philosophy.

Our pillars & strategy

Κοινωνική Ευθύνη

Από μια παγκόσμια εταιρεία, αναμένεται κοινωνική ευθύνη. Το βλέπουμε αυτό ως βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας για τη βιωσιμότητα.

 
Εκπαίδευση

Προσφέρουμε υποστήριξη και ιδέες για να ενδυναμώσουμε τη μάθηση και να προωθήσουμε τις ίσες ευκαιρίες. Βασική λειτουργία σε αυτή τη διαδικασία είναι η υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού.

Οφέλη προϊόντος

Αναπτύσσουμε τα προϊόντα μας με σαφή εστίαση στην ολιστική διατήρηση των πόρων - όσον αφορά ένα προϊόν από τη σύλληψη της ιδέας στόχου είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής ασφάλειας και αντοχής.

 
Περιβάλλον

Ως καθιερωμένη παραδοσιακή εταιρεία στη Γερμανία, εκτιμούσαμε πάντα την προστασία του περιβάλλοντος. Σήμερα κοιτάμε το περιβάλλον και γνωρίζουμε ότι πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από την εταιρεία/την τοποθεσία μας.