Διακοσμητικός Γραφικός χαρακτήρας
Μέρος 5
Διακοσμητικός Γραφικός χαρακτήρας - Μέρος 5

Αυτό το μήνα, η Pelikan προσφέρει επιπλέον πέντε γράμματα γραφής της γραμματοσειράς Picturalis. Τα γράμματα μπορούν απολύτως να χρησιμοποιηθούν με ή χωρίς μοτίβα για τους σκοπούς του σχολείου.

Κατέβασμα
Περισσότερο υλικό για συτό το είδος

Διακοσμητικός Γραφικός χαρακτήρας - Μέρος 5

Schönschrift
Pelikan Pictualis

Γραμματοσειρά "Picturalis" της Pelikan- Μέρος 3
Αυτό το μήνα, η Pelikan προσφέρει επιπλέον πέντε γράμματα γραφής της γραμματοσειράς Picturalis. Τα γράμματα μπορούν απολύτως να χρησιμοποιηθούν με ή χωρίς μοτίβα για τους σκοπούς του σχολείου. Τυπώθηκαν ως υποδείγματα, που μπορούν να χρωματιστούν από τους μαθητές. Οι ξυλομπογιές της Pelikan είναι ακριβώς σωστές για τέτοιες δουλειές που έχουν έντονα χρώματα που συνδυάζονται εύκολα.
Η γραμματοσειρά Picturalis δημιουργήθηκε αντλώντας έμπνευση από τον τρόπο που γράφει η πένα Script της Pelikan. Τα γραπτά γράμματα έχουν ηλεκτρονική μορφή (βλ. Picturalis, μέρος 1)) και είναι αποκλειστικά διαθέσιμα για λήψη στον Ιστότοπο Πληροφοριών των Εκπαιδευτικών της Pelikan.

Γράμμα Δώρο "N" της Picturalis: