Γωνία κόλλησης
Αναλογία
Γωνία κόλλησης: Αναλογία

Αυτό το είδος κολάζ απαιτεί δύο φωτογραφίες με διαφορετικού μεγέθους περιεχόμενο. Αν στη συνέχεια τα εξετάσετε προσεκτικά, θα είστε σε θέση να αποκαλύψετε το μυστήριο.

Κατέβασμα
Περισσότερο υλικό για συτό το είδος

Γωνία κόλλησης: Αναλογία

Πληροφορίες:

Αυτό το είδος κολάζ απαιτεί δύο φωτογραφίες με διαφορετικού μεγέθους περιεχόμενο. Αν στη συνέχεια τα εξετάσετε προσεκτικά, θα είστε σε θέση να αποκαλύψετε το μυστήριο.

Συμβουλή:Χρησιμοποιήστε το πρότυπο λήψης μας που είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί στην τάξη. Θα λάβετε τα απαιτούμενα πρότυπα εικόνας για να αποκόψετε.

1. Επιλέξτε τις εικόνες και αποκόψτε τες.

Μπορείτε να επιλέξετε πρώτα δύο εικόνες. Για να ξεκινήσετε, γιατί να μην δοκιμάσετε το πρότυπο λήψης μας.


Αποκόψτε τις εικόνες από το πρότυπο λήψης.

Χρησιμοποιήστε ένα μικρό ψαλίδι για να αποκόψετε την περιοχή νερού.

Στην εικόνα 1 μπορεί να δει κανείς , μια γυναίκα που κοιτάζει πάνω σε έναν τοίχο στο νερό. Τώρα κόψτε προσεκτικά την εικόνα του νερού με ένα μικρό ψαλίδι (περιοχή μαρκαρισμένη με κόκκινο).

2. Τακτοποίηση των εικόνων

Τώρα, πρέπει να τακτοποιήσετε τις εικόνες όσο είναι δυνατόν πιο «αποτελεσματικά». Δοκιμάστε κάθε γωνιά μέχρι να βρείτε το τέλειο σημείο για να κανονίσετε την εικόνα του παιδιού που κοιμάται. Για την υποστήριξή σας, έχουμε χρωματίσει μια εικόνα, έτσι ώστε να είστε σε θέση να δείτε πιο γρήγορα την αντίθεση ανάμεσα στη γυναίκα και το παιδί.


Η έγχρωμη φωτογραφία φαίνεται ξεκάθαρα μέχρι που η εικόνα του παιδιού μπορεί να μετατοπιστεί.

 

3. Κολλώντας τις εικόνες

Αφού αποφασίσετε πώς θα τακτοποιήσετε τις εικόνες, μπορείτε να κολλήσετε πάνω π. χ. μια σκοτεινή επιφάνεια με την κόλλα Pelifix stick. Η κόλλα Pelifix παρέχει καλύτερα αποτελέσματα κόλλησης, δεδομένου ότι είναι δυνατόν να αναπροσαρμοστούν τα μέρη αμέσως μετά αφού κολληθούν πάνω τους. Πριν γίνει αυτό, θα πρέπει να ρυθμίσετε την εικόνα του παιδιού.
Συστήνουμε την εργασία με τη κόλλα Pelifix stick, δεδομένου ότι παρέχει καθαρό και γρήγορο κόλλημα.

4. Ολοκληρωμένο Κολάζ

Αφού όλα τα τμήματα έχουν κολληθεί, το κολλάζ θα φαίνεται όπως στο παράδειγμα που δίνεται. Με την ευκαιρία, το κολλάζ θα αποκτήσει ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα κολλώντας το σε μια έγχρωμη επιφάνεια.


Το ολοκληρωμένο κολάζ, τώρα το μυστικό του παιδιού που κοιμάται έχει αποκαλυφθεί.