Πειράματα / Παιχνίδια
Πειράματα / Παιχνίδια

Συναρπαστικά θέματα που ενσωματώνονται εύκολα στο μάθημα για να δημιουργήσουν ποικιλία

Πειράματα / Παιχνίδια

Σε αυτό το πεδίο, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τη συναρπαστική συνεισφορά μας για να δημιουργήσετε θαυμασμό ανάμεσα στους μαθητές σας και να ανοίξετε περισσότερο την όρεξη τους για μάθηση. Κάποια από τα άρθρα προωθούν την ιδέα της χρήσης χρωμάτων, ενώ άλλα υπογραμμίζουν επιστημονικές προοπτικές. Κάθε άρθρο συνοδεύεται από συναρπαστικά χαρακτηριστικά, για μικρούς και μεγάλους εξερευνητές.