Δημιουργήστε το δικό σας
Πράσινο χρώμα
Δημιουργήστε το δικό σας Πράσινο χρώμα

Εδώ θα δείξουμε διαφορετικούς τρόπους για να δημιουργήσετε χρώματα. Δεν ενδιαφερόμαστε να σας δείξουμε μόνο τα συστατικά χρώματα, αλλά και να παρουσιάσουμε πολλές δυνατότητες μεταβολής π.χ. χρωματισμένο ζυμάρι.

Δημιουργήστε το δικό σας Πράσινο χρώμα

Efeu

Εδώ θα δείξουμε διαφορετικούς τρόπους για να δημιουργήσετε χρώματα. Δεν ενδιαφερόμαστε να σας δείξουμε μόνο τα συστατικά χρώματα, αλλά και να παρουσιάσουμε πολλές δυνατότητες μεταβολής π.χ. χρωματισμένο ζυμάρι.

Τον Μάιο: Το χρώμα Πράσινο.

 

Το πράσινο χρώμα είναι κατάλληλη, καθώς τα συστατικά του μπορούν να βρεθούν να καλλιεργούνται στο δικό σας μπροστινό κήπο.