Επιπλέον συμβουλή
Το Φανάρι Αξιολόγηση
Επιπλέον συμβουλή: Το Φανάρι Αξιολόγηση

Τα 3 χρώματα του φωτεινού σηματοδότη, κόκκινο, πορτοκαλί και πράσινο, βοηθούν με την ενδιάμεση ή τελική αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθημάτων.

Κατέβασμα
Περισσότερο υλικό για συτό το είδος

Επιπλέον συμβουλή: Το Φανάρι Αξιολόγηση

Πρωτότυπη ιδέα απο την Mrs. Haesle

Περιγραφή:

Τα 3 χρώματα του φωτεινού σηματοδότη, κόκκινο, πορτοκαλί και πράσινο, βοηθούν με την ενδιάμεση ή τελική αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθημάτων. Πριν από την έναρξη της φάσης εργασίας, τα κριτήρια για την μεταγενέστερη αξιολόγηση της καταρτίζονται μαζί με τα παιδιά και καταγράφονται στον μαυροπίνακα. Στη συνέχεια, το πραγματικό έργο ξεκινά. Τώρα το χρώμα των πινάκων τίθεται σε λειτουργία. Αυτά τοποθετούνται σε ένα τραπέζι ή στο πάτωμα και τα παιδιά κατανέμουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους (π.χ. μια εικόνα), σύμφωνα με τα χρώματα του φαναριού. Φυσικά, σε κάθε χρώμα μπορεί να δοθούν διάφορες ερμηνείες, σύμφωνα με τις οποίες το πράσινο θα μπορούσε να σημαίνει "όλα εντάξει", το πορτοκαλί θα μπορούσε να σημαίνει «καλό αλλά θα μπορούσε να βελτιστοποιηθεί» και το κόκκινο, ενδεχομένως, «χρειάζεται βελτίωση».

Μερικοί μαθητές υπερτιμούν ή υποτιμούν τους εαυτούς τους και σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσε να είναι χρήσιμο όταν οι μαθητές αξιολογούν την εργασία τους μεταξύ τους μέσα στην ομάδα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η ανακατανομή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον αν ένας λόγος έχει ανακοινωθεί. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η φιλονικία στο προσκήνιο και η συζήτηση μπορεί να κατευθύνεται προς ένα αντικειμενικό επίπεδο. Παρεμπιπτόντως, με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας να αντιμετωπίζουν την κριτική δεδομένου ότι τους επιτρέπεται να αξιολογούν ο ένας τον άλλον.

 

Σύσταση:

Για να τα κρατήσετε σε καλό σχήμα, να τα έχετε πλαστικοποιήσει σε κατάστημα με φωτοτυπίες.