επιπλέον συμβουλή
Πίνακας βαθμολογίας
επιπλέον συμβουλή: Πίνακας βαθμολογίας

Η Nina Lieb συνδυάζει τις κάρτες διαιτησίας μας με έναν μαγνητικό πίνακα. Τη Δευτέρα τα ονόματα των μαθητών γράφονται στον πίνακα και κάθε ένας χορηγείται με 5 πράσινους πόντους. Αν ένας μαθητής πάρει μία κόκκινη ή κίτρινη κάρτα, οι πράσινοι πόντοι ανταλλάσσονται με ένα κόκκινο ή κίτρινο πόντο αναλόγως.

επιπλέον συμβουλή: Πίνακας βαθμολογίας

Μία ιδέα από την Nina Lieb

Την Παρασκευή ανταμείβονται οι μαθητές.

Περιγραφή:

Η Nina Lieb συνδυάζει τις κάρτες διαιτησίας μας με έναν μαγνητικό πίνακα. Τη Δευτέρα τα ονόματα των μαθητών γράφονται στον πίνακα και κάθε ένας χορηγείται με 5 πράσινους πόντους. Αν ένας μαθητής πάρει μία κόκκινη ή κίτρινη κάρτα, οι πράσινοι πόντοι ανταλλάσσονται με ένα κόκκινο ή κίτρινο πόντο αναλόγως. Στο τέλος της εβδομάδας η Νίνα βραβεύει τους μαθητές με τους περισσότερους πράσινους πόντους.