Διδασκαλία και υλικό για να κατεβάσετε
Διδασκαλία και υλικό για να κατεβάσετε

Δωρεάν υλικό για να κατεβάσετε, για χρήση στην τάξη: κείμενα, φυλλάδια, προγράμματα κλπ

Διδασκαλία και υλικό για να κατεβάσετε

Πέρα από τις αμέτρητες μεμονωμένες ιδέες που μπορείτε να βρείτε, προσφέρουμε επίσης το φυλλάδιο της Pelikan το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ. Επιπρόσθετα θα βρείτε κείμενα και δημοφιλή προγράμματα αλλά και ποικίλο υλικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, π.χ. στις συγκεντρώσεις γονέων. Φυσικά όλο το υλικό είναι στη διάθεση σας χωρίς χρέωση.