Γονείς
Πληροφορίες για τους γονείς
Pelikan για τους γονείς

Εδώ θα βρείτε πολλές ενδιαφέρουσες συμβουλές για την ένταξη στο σχολείο, μαθαίνοντας πώς να γράφετε και πώς μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας με την εργασία του /της.

Pelikan - κάτι για τον καθένα

Εδώ θα βρείτε πολλές ενδιαφέρουσες συμβουλές για την ένταξη στο σχολείο, μαθαίνοντας πώς να γράφετε και πώς μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας με την εργασία του /της. Επιπλέον, έχουμε οδηγούς για όλα γύρω από το θέμα της πρώτης ημέρας στο σχολείο και το σχολείο γενικότερα.