Υλικά Χειροτεχνίας
Για μαθητές και χειροτέχνες
από χόμπι
Το υλικό χειροτεχνίας από την Pelikan

Τα υλικά χειροτεχνίας της Pelikan περιλαμβάνουν διάφορα χαρτιά χειροτεχνίας, πλαστελίνη, μπλοκ ζωγραφικής, καθώς και διάφορα είδη κόλλας.

Υλικά Χειροτεχνίας

Τα υλικά χειροτεχνίας της Pelikan περιλαμβάνουν διάφορα χαρτιά χειροτεχνίας, πλαστελίνη, μπλοκ ζωγραφικής, καθώς και διάφορα είδη κόλλας.