Διαφανές χαρτί
δεν είναι με κόλλα και ανάμικτο
με διαφορετικά χρώματα.
Το διαφανές χαρτί της Pelikan

Το διαφανές χαρτί της Pelikan δεν είναι με κόλλα και ανάμικτο με διαφορετικά χρώματα. Έρχεται σε ένα φάκελο με εύκολο άνοιγμα.

Διαφανές χαρτί

Διαθέσιμα σε φάκελο
Ο φάκελος χρησιμεύει για την αποθήκευση του χαρτιού.
Όλοι οι φάκελοι περιέχουν παραδείγματα κατασκευών

Φάκελος με 10 φύλλα, 30 x 18 cm

 

Made in Germany