Σελιδοδείκτης 134
Ιδανικοί για σήμανση βιβλίου
Οι Σελιδοδείκτες 134 της Pelikan

Οι Σελιδοδείκτες 134 της Pelikan δείχνουν σελίδες και διαιρούν έγγραφα. Είναι εγγράψιμοι και αφαιρούνται χωρίς να αφήνουν ίχνη. Περιλαμβάνει 50 Σελιδοδείκτες σε ένα χρώμα.

Σελιδοδείκτης 134

  • Για να σημειώνετε και να χωρίζετε σελίδες
  • Για να βρίσκετε κέιμενα εύκολα και γρήγορα
  • Όλοι οι σελιδοδείκτες είναι εγγράψιμοι