Wet op de Privacy

1. Gebruik van persoonlijke gegevens

Al uw persoonlijke gegevens zullen bewaard en verwerkt worden in overeenstemming met de vigerende regelgeving van de “Federal Data Protection Act”, de “German Teleservices Act” en de “Telecommunications Act”.

De meegedeelde informatie dient om onze producten en diensten continu te verbeteren en af te stemmen op uw persoonlijke noden. De gegevens dienen in de eerste plaats om u toegang te verlenen tot ons informatief portaal (bvb. registratie, downloaden van brochures). Bijkomend kunnen uw gegevens worden aangewend om u de gevraagde producten, diensten of informatie te verschaffen alsmede u te informeren over onze producten en activiteiten.

2. Overmaken van persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens, inclusief uw adres en emailadres, zullen niet aan derden worden overgemaakt zonder uw toestemming, die u op elk moment kan intrekken.

Gegevens (bvb. uw adres) zullen enkel aan derden worden meegedeeld om specifieke transacties mogelijk te maken (bijvoorbeeld om producten of brochures te verzenden). De gegevens mogen dan enkel gebruikt worden om een welomschreven taak te vervullen, elk ander gebruik door een derde partij is niet toegestaan.

3. Veiligheid

We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of bedoelde manipulatie, inzage door onbevoegde derde partijen, verlies, vernietiging of aanpassing.

4. Cookies

Voor geregistreerde gebruikers die hun browser zo hebben ingesteld dat cookies aanvaard worden, hebben we zogenaamde sessie ID cookies voor geregistreerden geïnstalleerd. De cookies zorgen ervoor dat u ingelogd kan blijven gedurende een sessie. Ze worden verwijderd zodra de browser afgesloten wordt. Bij niet-geregistreerde gebruikers zijn persoonlijke gegevens niet vereist en word een sessie ID cookie geïnstalleerd. Deze cookie wordt ook onmiddellijk verwijderd bij het afsluiten van de browser.

5. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het geval dat de IP-anonimisering op deze website geactiveerd wordt, zal Google uw IP-adres kort voor het doorsturen naar de server in VS inkorten. Dit gebeurt alleen in de deelnemende landen van de Europese Unie en in andere landen die deel uitmaken van de Europese Vrijhandelsassociatie. Alleen in uitzonderlijke situaties wordt het volledige IP-adres naar de server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Uw IP-adres dat Google Analytics van uw browser doorgestuurd krijgt, wordt niet gekoppeld met andere gegevens van Google.

Meer informatie hierover vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of ook op http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html. We maken u erop attent dat op deze website Google Analytics werd uitgebreid met de code „ga(‘set’, ‘anonymizeIp‘, true);“, om een anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te kunnen garanderen.

Recht op bezwaar

U kan het opslaan van cookies uitschakelen door uw browsersoftware aan te passen; wij maken u erop attent dat dit de toegang tot de volledige websitefuncties kan beperken. U kan tevens het verwerven en verwerken door Google van de gegevens verworven door cookies met betrekking tot het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) uitschakelen door de browser plug-in te downloaden en installeren via volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

6. Uw contact voor opmerkingen over gegevensbescherming

Voor vragen in verband met het verzamelen, verwerken, verbeteren, opslaan of verwijderen van uw persoonlijke gegevens of om uw toestemming voor gebruik van deze gegevens in te trekken, neem contact op met:

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
- Datenschutz -
Werftstraße 9
30163 Hannover
Germany

E-Mail: datenschutz@pelikan.com

Verantwoordelijke uitgever

Uitgever

Pelikan Benelux nv/sa
Stationsstraat 43
1702 Groot-Bijgaarden
België
Telefoon: +32 (0)2 481 87 00 / Telefax: +32 (0)2 481 87 19
E-mail: info@pelikan.be

Ontwerp en Programmatie

:torweg
Heckenweg 3, 91056 Erlangen, Germany
www.torweg.net / info@torweg.net

Gebruiksvoorwaarden

Alle rechten op Pelikan Online zijn toegewezen aan Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG.
Elke vorm van kopiëren en distributie moet goedgekeurd worden door Pelikan, behalve het opslaan of exporteren van de website op een lokale gegevensdrager van de gebruiker (downloaden) of de prints of uitreksels voor zijn/haar persoonlijk gebruik. Het verspreiden van files of prints aan derden voor commerciële doeleinden is verboden.
Copyright © 2011 Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG.

Bronvermelding

Deze website bevat afbeeldingen van Flickr:

Fotografen: martlinsoo, Werner Kunz, topgold, Nick Russill

Deze website bevat afbeeldingen van aboutpixel.de:

Fotografen: Sven Schneider, Rainer Sturm

Deze website bevat afbeeldingen van photocase.de:

Fotografen: Suze