Leer uit je fouten
Leer uit je fouten

Fouten maken is een deel van het leerproces.

Leer uit je fouten

Fouten maken is een deel van het leerproces. Door hem/haar steeds op fouten te wijzen of door hem/haar te dwingen iets specifiek te oefenen totdat hij/zij het juist heeft, zal je kind niet leren van zijn/haar fouten. Het zijn niet alleen de kinderen die fouten maken, maar ook de ouders. Kinderen zullen vragen stellen van zodra bepaalde zaken niet duidelijk zijn voor hen. Het is in deze situaties dat je kind jouw steun en hulp zal vragen. Hoe meer een kind geprezen wordt, zelfs voor kleine stapjes vooruitgang, hoe meer hij/zij zal leren omgaan met fouten. Motiveer je kind om zijn/haar fouten te herkennen en ondersteun hem/haar bij het corrigeren.