Poznaj nauczycieli

Zwłaszcza w początkowym okresie w szkole, nauczyciele to najważniejsze osoby do kontaktu dla dziecka.

Poznaj nauczycieli

Zwłaszcza w początkowym okresie w szkole, nauczyciele to najważniejsze osoby do kontaktu dla dziecka. Na początkowym etapie dla dziecka opinia jego nauczyciela może być nawet ważniejsza niż zdanie rodzica. Jeśli nie masz w jakiejś kwestii pewności, dobrym rozwiązaniem może okazać się porozmawianie o tym z nauczycielem dziecka. Spotkania nauczycieli z rodzicami dają możliwość lepszego poznania siebie nawzajem i porozmawiania o bieżących sprawach. Spojrzenie dziecka na daną kwestię często bardzo różni się od punktu widzenia nauczyciela. Z tego powodu bardzo ważne jest aby rozwiązywać tego rodzaju sytuacje. Jeśli stosunki między rodzicami, dziećmi i nauczycielami będą dobre, wszyscy na tym skorzystają.