Pelikan

 

Warunki gwarancji dla nożyczek szkolnych griffix® firmy Pelikan

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Werftstrasse 9, 30163 Hannover, Niemcy ("Pelikan") zapewnia 25-letnią gwarancję producenta od daty zakupu na nożyczki szkolne Pelikan griffix®, zgodnie z poniższymi warunkami.

  1. Pelikan zapewnia, że nożyczki szkolne Pelikan griffix® będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 25 lat od daty zakupu. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie niezależnie od lokalizacji.
  2. W okresie gwarancyjnym firma Pelikan usunie wszelkie wady nożyczek szkolnych Pelikan griffix® spowodowane materiałem i produkcją bez kosztów po stronie Kupującego, według własnego uznania poprzez naprawę lub wymianę na produkt równoważny. Zastąpione produkty są przekazywane jako własność marki Pelikan.
  3. Wady wynikające ze zwykłego zużycia, spowodowane niewłaściwym ostrzeniem, zużyciem przemysłowym lub niewłaściwym użytkowaniem są wyłączone z gwarancji.
  4. Prosimy o przesłanie wadliwego produktu wraz z dowodem zakupu wraz z wyjaśnieniem wady na poniższy adres, który jest właściwy dla Państwa adresu zamieszkania. Przesyłka jest realizowana na koszt i ryzyko Kupującego.
  5. Okres gwarancyjny nie jest przedłużany ani nie odnawia się w wyniku świadczenia usług gwarancyjnych.

Oczywiście poza zapisami wynikającymi z tej gwarancją przysługują Państwu prawa, które nie są ograniczone niniejszą gwarancją.

Kontakt

Herlitz Sp. z o.o.
Baranowo k. Poznania
ul. Szamotulska 2
62-081 Przeźmierowo
Phone +48 (0) 61 650 11 00
Fax +48 (0) 61 650 11 99
E-Mail: info@herlitz.pl

W przypadku pobytu w kraju, który nie został wymieniony, prosimy o kontakt z Pelikan Niemcy.