Hjälp ditt barn att inte
vara rädd för
att gå till
skolan
Hjälp ditt barn att inte vara rädd för att gå till skolan
Att vara rädd för att gå till skolan kan ha många anledningar…

Hjälp ditt barn att inte vara rädd för att gå till skolan

Att vara rädd för att gå till skolan kan ha många anledningar, så som den stora pressen att lyckas eller att vara rädd för att ta kontakt med nya klasskompisar eller den nya miljön. Om du märker ett förändrat beteende från ditt barn, är det viktigt att ta reda på vad som lett till denna förändring. Många gånger, är fallet att ditt barn inte vill berätta för dig om anledningen till det förändrade beteendet. Därför är det viktigt att ge ditt barn ditt fulla stöd utan att sätta honom eller henne under press. Ditt barn kan utveckla en negativ attityd gentemot skolan, om problemet inte behandlas inom kort. För att hjälpa ditt barn att komma över hans/hennes rädsla, kan det hjälpa att diskutera detta med hans/hennes lärare. Det viktigaste är att ditt barn känner att han/hon inte tvingas in i lärandet, varken av dig som förälder eller av hans/hennes lärare.