Pelikan
Pelikan Nordic AB
Skeppsgatan 19
211 19 Malmö
Svenska

Rättsligt Meddelande

Utgivare

Pelikan Nordic AB
Skeppsgatan 19
211 19 Malmö
Svenska

Tel.: +46 (0)40 6270840
Fax: +46 (0)40 6270841

Design och Programmering

:torweg
Heckenweg 3
91056 Erlangen

www.torweg.net

info@torweg.net

Villkor för användande

Alla rättigheter till Pelikan Online har reserverats till Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG.
All form av kopieing och distribution måste godkännas av Pelikan, föutom sparandet av utdrag från hemsidan till en lokal databärare av användaren (nedladdning) eller utskrifter av utdrag för hans/hennes personliga användning. Distributionen av filer och utskrifter till tredje part för kommersiella ändamål är förbjuden.