M101N

Under många år har serien M101N varit mycket framgångsrik och blivit mycket uppskattad. Som en konsekvens av detta fortsätter Pelikan att adaptera denna historiska modell till en samtida stil.