1838-1929 - "Dinte" den "4001"

1838-1929 - "Dinte" den "4001"

"Dinte" den "4001".

Şirketimizin mürekkepleri, üretim çizgisinin de gösterdiği gibi, çok farklı sektörlerde kullanılagelmektedir. Örneğin 1892 ürün fiyat listesinde, mevcut olan mürekkep çeşitlerini sunmak için tam 17 sayfalık bir liste hazırlanması gerekmiştir ki, bu zengin çeşit imkanı bugün de aynen mevcuttur. Yazı mürekkepleri arasında şunlar özellikle öne çıkmışlardır: Regular ink (normal mürekkep), Anthraces writing ink (antrakslı yazı mürekkebi), Aleppo writing ink (Halep yazı mürekkebi), German Reich ink (Alman Reich mürekkebi), İmparator mürekkebi, idari kayıt ve arşiv mürekkebi, saf demir somun mürekkebi, centilmenler için salon mürekkebi, parfümlü bayan mürekkebi, ofis mürekkebi, Ia ve IIa siyah okul mürekkebi.

Ancak kopyalama ve iş yazışmaları için, otografik ve hektografik mürekkepler yanında 7 farklı “Copirtinten” kopyalama mürekkepleri mevcuttu.

1871’de, Günther Wagner şirketi Carl Hornemann’dan satın aldı ve 1879’da ürettiği ürünlerle Pelikanı Almanya’nın en önde gelen markaları arasına sokarak, ürünlerinin reklamını yapmanın ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. Üstelik kendi kullandığı pelikan da aile büyüğüne aitti.

 

Günter Wagner’in attığı akıllıca adımlardan bir diğeri de mürekkeplerine akılda tutması kolay isimler vermesi oldu. 1898’de en çok kullanılan yazı ve kopyalama mürekkeplerinin isimlerini 2001, 3001, 4001 olarak belirledi, daha sonrakiler de 5001 ve 6001 olarak devam etti. Uzun yıllar boyunca 4001 mürekkebi bir Numara Pelikan mürekkebi oldu ve şimdiye kadar tüm dünyada satıldı.

Pelikan’ın ürettiği mürekkepler, onları cazip kılan, ilgi çekici şekillere sahip çeşitli şişeler içinde cazip etiketlerle müşterilerine sunulmuştu o zamanlar.

Lewis Edison Waterman 1884’de ürettiği bir dolmakalemin patentini almış ve yeni tür kalemler için bir Pazar oluşmaya başlamıştı. Bundan sadece bir kaç yıl sonar Günther Wagner dolmakalemler için mürekkep üretmeye başladı.

Hikaye "1929-1950 - piston-dolum mekanizması" ile devam ediyor.